Vedtægter

Gislum Vands vedtægter er senest ændret i 2018. Den primære årsag til vedtægtsændring var Gislum Vands selskabsform. Før var vandværket registreret som et I/S, hvor hvert enkelt medlem hæfter solidarisk. Den selskabsform har vi på opfordring fra Danske Vandværker ændret til A.m.b.a., hvor hvert enkelt medlem kun hæfter med den indskudte kapital.

Læs vedtægter her