Om vandværket

Gislum Vandværk blev etableret i 1976. På en del af ejendommene i området havde der over længere tid været store problemer med vandforsyningen fra de enkelte ejendommes egne vandværker - derfor opstod ideen om et fælles vandværk for området.

Fra starten i 1976 blev der tilsluttet 65 forbrugere, som blev forsynet med vand fra 2 boringer i ca. 30 m. dybde. Der blev samtidig opført bygning med hydroforetank hvorfra vandet via tryk blev ledt ud til forbrugerne.

Over tid blev flere forbrugere tilsluttet og det blev nødvendigt at etablere dybere boringer for at skaffe vand nok i en god kvalitet.

I 2003 gennemgik vandværket en gennemgribende renovering og ombygning - anledningen var forhøjet nitratindhold i vandet. Der blev foretaget endnu en boring nu i 100 m dybde. Der blev samtidig installeret 2 stk. trykfiltre til rensning af vandet, samt opført en 175m3 rentvandstank. For at tilstræbe ens vandtryk hos forbrugerne blev der installeret nyt trykstyret udpumpningsanlæg med 3 pumper.

I dag oppumpes der råvand fra 3 boringer. Der er installeret overvågnings- og alarmanlæg for stabil drift. Der leveres i dag vand i god kvalitet til 102 forbrugere.

Se oversigtskort