Vandkvalitet

Vesthimmerlands Kommune fastlægger kontrolprogram for Gislum Vand. Det nuværende kontrolprogram er gældende for perioden 2023-2027. Der udtages boringsprøver, prøver ved afgang fra vandværk, samt prøver hos forbrugerne. Prøver hos forbrugerne udtages fordelt over hele ledningsnettet. Prøverne udtages af Eurofins som er et akkrediteret prøvetagningsfirma, som Gislum Vand har haft et mangeårigt samarbejde med. Vandanalyserne sendes ligeledes til Dansk Vand- og Naturcenter samt Vesthimmerlands Kommune.

Vandkvalitet 2023