Takstblad

Hvert år i januar måned udarbejder Gislum Vand et takstblad, som er gældende for resten af året. Takstbladet godkendes af Vesthimmerlands Kommune. De to punkter under afsnittet driftsbidrag – afgift af ledningsført vand og bidrag til grundvandskortlægning – er fastsat af Skattestyrelsen. De to afgifter er gældende til og med 2020.

Takstblad 2023